รถเข็นจ่ายยา (แจกยา)
รายละเอียด : รถเข็นจ่ายยา (แจกยา)

รถเข็นจ่ายยา  หรือรถเข็นแจกยา  

        รถเข็นจ่ายยา  ( Unit  Dose )  

              รถเข็นจ่ายยา   ก.  แบบ 20  ลิ้นชัก 

              รถเข็นจ่ายยา   ข.  แบบ 30  ลิ้นชัก

              รถเข็นจ่ายยา   ค.  แบบ 40  ลิ้นชัก

              รถเข็นจ่ายยา   ง.  แบบ  50  ลิ้นชัก

       รถเข็นจ่ายยา โครงสร้างทั้งหมดที่ประกอบรถเข็นทำด้วยสแตนเลสเกรด 304

       ส่วนโครงสร้างขาทั้ง 4 ขา ของรถเข็นจ่ายยา ทำด้วยท่อกลมสแตนเลส

       รถเข็นจ่ายยา  มีขนาดโดยประมาณ 40x53.5x120 ซม.

       รถเข็นจ่ายยา แบบ 20  30  ลิ้นชัก  จะมีลิ้นชักอยู่ด้านเดียว โดยจะมีชั้นละ 5 ลิ้นชัก

       รถเข็นจ่ายยา แบบ 40  50  ลิ้นชัก  จะมีลิ้นชักทั้งสองด้าน   

สินค้าใกล้เคียง

 รถเข็นดมยา ฟันหลอ (มีช่องเก็บสาย)

รถเข็นดมยา ฟันหลอ (มีช่องเก็บสาย)

กระบอกปัสสาวะพลาสติก

กระบอกปัสสาวะพลาสติก

หม้อนึ่งสำลี

หม้อนึ่งสำลี

รถเข็นเปลหาม

รถเข็นเปลหาม

ตู้เก็บเวชภัณฑ์ หรือ ตู้เก็บเครื่องมือแพทย์

ตู้เก็บเวชภัณฑ์ หรือ ตู้เก็บเครื่องมือแพทย์

รถเข็นตะกร้า 2 ชั้น (ซุปเปอร์มาร์เก็ต)

รถเข็นตะกร้า 2 ชั้น (ซุปเปอร์มาร์เก็ต)

เก้าอี้กลมสแตนเลส

เก้าอี้กลมสแตนเลส

ถังขยะสแตนเลส มีล้อ และไม่มีล้อ

ถังขยะสแตนเลส มีล้อ และไม่มีล้อ

รถเข็นของ 2 ชั้น

รถเข็นของ 2 ชั้น

รถเข็นฉุกเฉิน  4 ลิ้นชัก

รถเข็นฉุกเฉิน 4 ลิ้นชัก

รถเข็นฉุกเฉิน  3 ลิ้นชัก

รถเข็นฉุกเฉิน 3 ลิ้นชัก

โต๊ะเมโย+ ถาด

โต๊ะเมโย+ ถาด

โต๊ะคร่อมเตียง

โต๊ะคร่อมเตียง

รถเข็นดมยา 1 ลิ้นชัก

รถเข็นดมยา 1 ลิ้นชัก

ชาร์จอลูมิเนียม

ชาร์จอลูมิเนียม

เตียงตรวจโรค

เตียงตรวจโรค

เตียงเฟาว์เลอร์  3 ไก

เตียงเฟาว์เลอร์ 3 ไก

หจก. ร่วมเจริญยงค์ ผลิต และจำหน่าย ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ใช้ในโรงพยาบาล ร.พ.ส.ต. คลีนิค โดยใช้สแตนเลสเกรดมาตรฐานที่ใช้ในทางการแพทย์โดยเฉพาะ
Powered By : Zeasyweb