เตียงเฟาว์เลอร์  3 ไก

เตียงเฟาว์เลอร์ 3 ไก

เตียงตรวจโรค

เตียงตรวจโรค

ชาร์จอลูมิเนียม

ชาร์จอลูมิเนียม

รถเข็นดมยา 1 ลิ้นชัก

รถเข็นดมยา 1 ลิ้นชัก

โต๊ะคร่อมเตียง

โต๊ะคร่อมเตียง

โต๊ะเมโย+ ถาด

โต๊ะเมโย+ ถาด

รถเข็นฉุกเฉิน  3 ลิ้นชัก

รถเข็นฉุกเฉิน 3 ลิ้นชัก

รถเข็นฉุกเฉิน  4 ลิ้นชัก

รถเข็นฉุกเฉิน 4 ลิ้นชัก

รถเข็นของ 2 ชั้น

รถเข็นของ 2 ชั้น

ถังขยะสแตนเลส มีล้อ และไม่มีล้อ

ถังขยะสแตนเลส มีล้อ และไม่มีล้อ

เก้าอี้กลมสแตนเลส

เก้าอี้กลมสแตนเลส

รถเข็นตะกร้า 2 ชั้น (ซุปเปอร์มาร์เก็ต)

รถเข็นตะกร้า 2 ชั้น (ซุปเปอร์มาร์เก็ต)

รถเข็นจ่ายยา (แจกยา)

รถเข็นจ่ายยา (แจกยา)

ตู้เก็บเวชภัณฑ์ หรือ ตู้เก็บเครื่องมือแพทย์

ตู้เก็บเวชภัณฑ์ หรือ ตู้เก็บเครื่องมือแพทย์

รถเข็นเปลหาม

รถเข็นเปลหาม

หม้อนึ่งสำลี

หม้อนึ่งสำลี

กระบอกปัสสาวะพลาสติก

กระบอกปัสสาวะพลาสติก

 รถเข็นดมยา ฟันหลอ (มีช่องเก็บสาย)

รถเข็นดมยา ฟันหลอ (มีช่องเก็บสาย)

หจก. ร่วมเจริญยงค์ ผลิต และจำหน่าย ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ใช้ในโรงพยาบาล ร.พ.ส.ต. คลีนิค โดยใช้สแตนเลสเกรดมาตรฐานที่ใช้ในทางการแพทย์โดยเฉพาะ
Powered By : Zeasyweb